Pompièrs de Les

Pompièrs de Les

miércoles, 23 de abril de 2014

Asistencia a formacion de Comandaments GIFF(Groupe incendie feux foret) en Boulogne, França.

Portam diuèrsi ans asistint ara formacion que eth departament dera Haute Garonne, impartis a comandaments des Sapeurs Pompièrs de França, sus es huecs forestaus.
Tot e que es pompièrs francesi, segontes de quina zona parlesquem, encara han d´evolucionar molt, coma en aspect de trebalh damb linies de nauta presión en 25 de seccion, nosati auem adquirit diuèrses causes que eri ja auien en foncionament e ara ben uns ans, coma son es columnes mobils, e que deja han mostrat era sua eficiencia operativa.
Ja que era bona relacion existis, amiam a cap diuèrsi intercanvis, o tanben intervencions conjuntes, e en aguest cas, eri mos convideren a asistir en aguest ahér, en Boulogne. Darreraments, aguestes jornades se hegen en Luishon, mes aguest an, compderen damb era colaboracion de dus Canadairs de Securite Civile, que heren ua demostracion sus eth terren de descargues, guiades des de terra, en punts concrets.
Atau madeish, Generalitat héc a vier un helicopter polivalent, damb bambi, per se es comandaments francesi volien dispausar d´aguest, més ath finau, non efectuec cap de descarga.
Era jornada, ei encarada as comandaments que an ath son carge grops de huecs forestaus, en epoques de perilh, e que aguestes son formades, per un VLHR equivalent a UPC, dus CCF equivalent a BRP, mes ei un veicle configurat sonque enta huecs forestaus, damb roda simple e materiau exclusiu forestau, atau coma mascares de presion positiva en cabina, damb ampolhes d´equip autonom, e un CCGC equivalent a BNP. Aguestes columnes mobils, poden ester mobilisades per tota França segontes es necesitats, mes en epoques de risc, se poden ubicar en zones afectades peth risc pendent dies, se atau ei necesari.

Iauta hont d´entrades ath nóste blog.

Era APTB (Asocioación profesional de técnicos de bomberos) promocione e anoncie eth nóste blog ena sua pagina web. Bon enlaç enta d´aqueri que volguen conéisher un sinhau deth nóste trebalh, e des nostes singularitats. Gracies!
 
 
 

lunes, 7 de abril de 2014

Huecs de tumenèja.

Ena Val d´Aran, peth son tipe de construcción, ei abituau auér d´escandir huecs de tumenèja. Abantes, non i auie sistemes de calefaccion, sonque i auie lenha, e damb aquero se pasaue es iuèrns, de ben segur més heireds que es d´ara.
Se diguéc, que damb era sitoacion de crisi actoau, era gent tornarie a utilizar era lenha, que aueriem més incidencia de huecs de tumenèja, e aguesti, non sonque cremen eth tiratge, tanben poder afectar ara estructura, losat, eca, aon ena Val, ben ben un 90% ei de husta. Aué en dia, damb era hústa laminada, tanben es pompièrs auem més opcions d´arribar a temps d´escandirle, ja que aguest tipe de husta non creme damb tanta facilitat, més creme.

Eth disabte, en poble de Les, auerem dues intervencions per aguest ahér. Eth prumér, ath torn des 8:30 ores deth maitin, aon i trebalheren un BRP de Les e era AEA de Vielha. Cremaue eth tiratge, que ere lord més non passéc d´aquiu, ja que ere eth darrér metre dera tumeneja, e aguest tram ja ere dehóra deth losat.
Eth segon, siguéc ben diferent, cap as 23:00 ores, Afectaue practicaments a tot eth tiratge dera tumenèja, en viuenda de tres plantes. Ena arribada ja auien desalotjat es ocupants degut ara cantitat de hum en son interior, ja que aguest gessie per interior des tueus dera instalacions eléctrica, atau madeish que iniciaue eth cauatge deth losat, aon tanben gessie hum per dejós des losses deth cant dera tumenèja.
Calec oradar en dues plantes es parets, atau coma gesser en losat ta iniciar er atac directe en interior deth tueu, e atau conseguir baishar era tempertura. En aguest servei, se i desplaceren tres dotacions, dues de Les, BRP e UPC, e ua de Vielha, AEA, tot e que se héc a virar ja que er accés ath carrér e era pendent non permetien eth son emplaçament.

Cau dider, que en es darreri ans, tanben s´an multiplicat eth numero de tumenejes que, cauen eth sistema de calefaccion, damb eth consequent perilh que comporte, ja que aguestes foncionen moltes ores ath dia, e ademés non se paren jamés enta poder limpiarles més de un viatge ar an.

Siguesquem prudents, e seguisquem es conselhs d´aqueri que en entenen, ja que es consequencies poden ester molt importants.